Наставен кадар

Колективна фотографија 2024 - СУГС „Владо Тасевски“ - Слика

Активи

 • Билјана Ристова
 • Наташа Петреска
 • Гордана Илиева
 • Силвана Новеска
 • Сања Николовска
 • Николина Тодоровска Томовска
 • Стевана Илиевска
 • Маргарита Алчевска
 • Искра Новковска
 • Лидија Димеска
 • Соња Павлова
 • Рената Трајановска
 • Назиме Ајредини
 • Арбен Мемети
 • Гордана Тодоровска
 • Павлина Пауновска
 • Елизабета Марковска Ставревска
 • Анита Кaланоска Јордановска
 • Лилјана Соломановска
 • Сениха Мандал
 • Добре Михајлов
 • Арбен Идризи
 • Буњамин Алими
 • Исмаил Амети
 • Томислав Христов
 • Александар Сибиновски
 • Иван Никчевиќ
 • Златко Марин
 • Бојан Маџовски
 • Радмила Тодоровска
 • Меритон Бериша
 • Висар Зука
 • Марјан Трајковски
 • Силвана Ѓоргов
 • Анета Михајловска
 • Весна Димовска
 • Лидија Пшенко
 • Љубиша Камењаров
 • Елена Каровска-Бубало
 • Рабије Зенуни
 • Мухсин Сали
 • Рејхане Барди
 • Сејхан Емини
 • Ардиана Исени
 • Мухамед Зенуни
 • Ардиан Пајазити
 • Сенад Сулејмани
 • Елена Лентиќ
 • Рајна Каевска
 • Силвија Мироновска
 • Јован Милошевски
 • Целе Пејоски
 • Симона Богоевска
 • Снежана Јаневска
 • Бобан Алексовски
 • Жељко Ѓаконовиќ
 • Елисавета Ангеловска
 • Ана Петровска – Ристовска
 • Јасна Домазетовска
 • Дејан Крстевски
 • Светлана Николовска
 • Љубица Маркудова
 • Дејан Антоновски
 • Катерина Малова – Младеновска
 • Валентина Тренчевска
 • Марија Стамболиева
 • Ана Николовска
 • Елена Костовска Аврамовска
 • Кристина Башоска
 • Ана Петрова
 • Кристина Илијоска
 • Теута Синани Мурати
 • Уран Туда
 • Мехмет Кајони
 • Ардиана Исени
 • Мухамед Зенуни
 • Ардиан Пајазити
 • Сенад Сулејмани
 • Арбен Ганиу
 • Сеад Смајли
 • Мартин Павлов
 • Александар Каракачанов
 • Трајче Шопов
 • Цветанка Ристиќ
 • Анѓела Јошеска
 • Јасмина Илиоска
 • Зоран Ѓорѓиевски
 • Катерина Стојческа
 • Дејан Стојчески
 • Џихане Аљидеми
 • Весна Живаљевиќ
 • Драгиша Секуловски
 • Зулфије Јашари
 • Газменд Красничи
 • Музафер Алими

Исто така видете и: Уписи, Струки, Стручна служба, Вонредни ученици, Матура

Scroll to Top