Подобро образование, подобра иднина!

СУГС „Владо Тасевски“ - Скопје

We are the Team VLADO TASEVSKI!

За нас

  Нашата приказна започна во далечната 1959 година, кога Работничкиот совет на Железничко-транспортното претпријатие Скопје, во согласност со Уредбата за центрите за стручно образование на работници, објавена во Службен лист на ФНРЈ бр.30, на 29.5.1959 година, ја донесе Одлуката за формирање Центар на железничарите за стручно образование на младинци и возрасни. Воспитанието и образованието се темелите на една држава и ако тие не се цврсто поставени, тешко на таа куќа наречена општество. Како наставници и воспитувачи се гордееме со низата генерации кои минале низ нашите училници, ходници, двор.

СУГС „Владо Тасевски“ - Диплома - Слика

Новости

Видете повеќе објави на: Вонредни ученици, Активности

Статистика

Години со Вас
0 +
Професори
0 +
Ученици
0 +
Уредени Училници
0 +

Просториите на СУГС „Владо Тасевски“ се исполнети со младост, убавина, љубов, смеа, палавост и со помалку или повеќе учење.

  - Ученици од СУГС „Владо Тасевски“

Струки

Нашето училиште нуди голем избор на струки, и тие се следните:

Сообраќајна струка - Слика

Сообраќајна струка

Можете да одберете од:
Техничар за транспорт и шпедиција и Техничар за железнички сообраќај

Електротехничка струка - Слика

Електротехничка струка

Може да одберете од:
Електротехничар за електроника и телекомуникации, Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Машинска струка - Слика

Машинска струка

Можете да одберете од:
Машинско-енергетски техничар, Техничар за производно машинство, Инсталатер за греење и климатизација

Спортски простории

Сала

Имаме голема и уредена сала за било каков спорт

Игралиште

Имаме големо, отворено фудбалско игралиште покриено со вештачка трева

Теретана

Имаме теретана со секаква опрема за вежбање

Изберете ја вашата иднина!
Ние сме тука за да ви помогнеме.

Scroll to Top