Достигнувања на нашите ученици на државен натпревар

👉 На државниот натпревар на сите електро, машински и сообраќајни училишта во Македонија, или во конкуренција на 50тина стручни училишта
Ученикот Марко Ѓуровски од 3-3 клас освои:
🥇 ПРВО место во електро струка!
Ученичката Вања Василевска од 3-7 клас освои:
🥇 ПРВО место во машинска струка!
Ученичката Ива Митревска од 3-1 клас освои:
🥈ВТОРО место во сообраќајна струка!
❤️ СУГС “Владо Тасевски”-ПТТ го етаблираме како училиште на високи достигнувања, училиште кое е предводник во сите проекти во кои е вклучен.
Scroll to Top