Државен натпревар за машинска струка

Радост и гордост за секој наставник е кога ќе мотивира ученик да учествува на натпревар и кога тој ученик на натпреварот ќе биде најдобар! Радоста е поголема за двајцата кога за успехот ќе бидат соодветно наградени од училиштето. Благодарност до училиштето, но и до колешките Елена и Симона кои помогнаа да бидеме најдобри во Република Македонија!

Scroll to Top