Едукација по прва помош!

🤝Затоа што добро е да се знае!
✅ Денес во соработка со Црвен крст на РСМ – ОО Кисела вода во нашето училиште се одржа едукација за сите вработени по прва помош со акцент на :
🫀употреба на автоматизиран надворешен дефибрилатор
🧠 давање на прва помош при епилептичен напад
🫁 срцево белодробно мозочно оживување
Scroll to Top