Запознајте ги струките – Електротехничка струка

📍Електро струката изобилува со можности и е една од најбараните на пазарот на трудот.
💻 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА.
📡ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
Биди и ти дел од нашиот тим, запиши се во ПТТ.

#wearetheteam

Scroll to Top