Запознајте ги струките – Машинска струка

⚙️ Машинска струка и зошто да!
👉 МАШИНСКО-ЕНЕРГЕТСКИ ТЕХНИЧАР е еден од профилите кои нудат најмногу можности.
👉 ТЕХНИЧАР ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО, профил кој има одлична проодност за техничките факултети.
👉ИНСТАЛАТЕР ЗА ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА, тригодишна струка која нуди одлична стручна подготовка која е потребна и барана на пазарот на трудот.

📌 Биди дел од нашиот ТИМ, запиши се во ПТТ!

Scroll to Top