Известување за августовска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици
во август 2023 година ке се одржи од 01 септемви
2023 година (петок) во 11и30ч.
Рокот за пријавување на испитите за оваа
испитна поради годишните одмори е од 14 август
(понеделник) заклучно со 21 август (понеделник).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 21 август 2023 год.

Scroll to Top