Известување за априлска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици
во април 2024 година ке се одржи од 19 април 2024
година (петок) во 11и30ч.
Рокот за пријавување на испитите за оваа сесија
е од 1 април (понеделник) заклучно со 8 април
(понеделник).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 8 април 2024 год.

Scroll to Top