Известување за декемвриска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици
во декември 2023 година ке се одржи од 22
декември 2023 година (петок) во 11и30ч.
Рокот за пријавување на испитите за оваа сесија
е од 1 декември (петок) заклучно со 8 декември
(петок).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 10 декември 2023
год.

Scroll to Top