Известување за мартовска испитна сесија 2024

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во март 2024 година ке се одржи од 29 март 2024година (петок) во 11и30ч.
Рокот за пријавување на испитите за оваа сесија е од 1 март (петок) заклучно со 11 март (понеделник).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 12 март 2024 год.
ПОТСЕТУВАЊЕ:
Рокот за поднесување на проектните задачи за учениците од четврта година е до 10 март 2024 во сметководство во училиштето.

Scroll to Top