Известување за мартовска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици
во март 2023 година ке се одржи од
31 март 2023 година (петок) во 11и30ч.
Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна
сесија е од 1 март (среда) заклучно со
10 март (петок).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 13 март 2023 год.

Scroll to Top