Известување за матура на вондредни ученици

Секој вонреден ученик кој завршил со полагање на
испити од IV година од било која струка во јунска
испитна сесија за вонредни ученици во 2023 година
може да пријави завршен испит или државна матура
во августовски испитен рок со пополнување на
пријави и доставување на уплатница кај наставникот
Елена Каровска 072 215 827 од 30 јуни до 6 јули 2023
година.

ВАЖНО

Учениците кои оваа обврска нема да ја завршат во
предвидениот рок , нема да можат да полагаат
завршен испит или државна матура во август 2023
год.

Scroll to Top