Известување за мајска испитна сесија 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици
во мај 2023 година ке се одржи од
26 мај 2023 година (петок) во 11и30ч.
Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна
сесија е од 2 мај (вторник) заклучно со
10 мај (среда).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 11 мај 2023 год.

Scroll to Top