Известување за ноемвриска сесија 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ноемвриската сесија за полагање на испити за вонредни ученици ке се
одржи од 24 ноември 2023 година (петок) од 11 и 30 часот.
Испитите за истата може да се пријават од 01 ноември (среда) до 09 ноември
(четврток) во училиштето.
Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во
делот за вонредни ученици и на огласната табла во училиштето во периодот
по 10 ноември 2023.

Scroll to Top