Известување за октомвриска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици
во октомври 2023 година ке се одржи од 27
октомври 2023 година (петок) во 11и30ч.
Рокот за пријавување на испитите за оваа сесија
е од 2 октомври (понеделник) заклучно со 10
октомври (вторник).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 10 октомври 2023 год.

Scroll to Top