Известување за февруарска испитна сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици
во февруари 2024 година ке се одржи од 23
февруари 2024 година (петок) во 11и30ч.
Рокот за пријавување на испитите за оваа сесија
е од 1 февруари (четврток) заклучно со 9 февруари
(петок).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 11 февруари 2024 год.

Scroll to Top