Исчекување на нашиот јубилеен 65-ти патронен празник!

👉 Годините се само бројки! Ние решивме времето да го мериме со спомени, со бројот на нови пријатели и убавините што ги создаваме за генерациите што доаѓаат по нас. 🫶 ♾️ Во исчекување на 65-ката од нашето постоење! ✍️ Запишете го датумот 19.3.2024, 18:30h МКЦ!

Scroll to Top