Како ќе изгледаме во иднина - Слика 4

Како ќе изгледаме во блиска иднина?

Драги ученици, родители, почитувани колеги и другари, погледнете го ПТТ од “22 Век”!

Најубавите средношколски денови поминете ги во најубавото и најмодерното средно училиште 🥰

#wearetheteam

Scroll to Top