Можеме и посилно и подобро!

Кога велам можеме и посилно и подобро мислам на следново! 👇

После многу обиди, после неколку обуки за креирање проекти од erasmus+ програмите, после неколку учества како партнери во Erasmus проекти, имаме привилегија и задоволство да кажеме дека успеавме!
🫶 СУГС “Владо Тасевски” за прв пат ќе биде носител на грант од 35000 евра за мобилност на ученици и наставници!
Најзаслужните покрај се останато се професорките Јасна Домазетовска и Цветанка Ристиќ. Честитки!🎉

#wearetheteam #wecontinuetoimprove

Scroll to Top