НУЛТА ТОЛЕРАНЦИЈА ЗА НАСИЛСТВО!

📣 НУЛТА ТОЛЕРАНЦИЈА ЗА НАСИЛСТВО !

📌Почнувајќи од себеси, да направиме позитивни промени ! 🫵

📌 Промени кои ќе придонесат во градењето на еден поправеден , поубав и безбеден свет за живеење за секој еден од нас ! 🌍

Scroll to Top