Денешниот ден ученици од електро струка беа во посета на компанијата LeksElektrik, со која посета го означивме и почетокот на соработката, дел од нашите ученици ќе бидат практиканти во оваа компанија

Scroll to Top