Прелиминарни резултати- прво пријавување

Почитувани родители и ученици ви ги објавуваме прелиминарните резултати од уписи во средно училиште СУГС „ Владо Тасевски“- Скопје од прво пријавување.

Сите примени ученици потребно е да ги достават документите заедно со испечатена електронска пријава во училиштето во следните термини :

  • 22.6.2023   од 12.00 до 19.00 часот
  • 23.6.2023   од 7.00 до 19.00 часот

Сообраќајна струка 

Електротехничка струка 

Машинска струка 

 

Scroll to Top