Реализирана посета на ЕСМ

✅ Реализирана посета на ЕСМ, подружница КОГЕЛ по програмата за машинско-енергетски техничар од четврта година.
📌 Учениците од класовите 4-7 и 4-8 под водство на наставниците Рајна Каевска, Елена Лентиќ и Симона Богоевска се запознаа со процесот на производство на електрична енергија во гасна електрана.
💦 Вишокот на вода се користи за топлификациските системи на околните населби, а поради тоа што е гасна електрана нивото на штетни гасови кои се испуштаат е многу ниско.
Scroll to Top