Мобилност во Португалија

Пет ученика и еден наставник од електротехничка и машинска струка од СУГС „Владо Тасевски“, Скопје имаа можност да патуваат на практична работа во компании во Повоа де Варзим, Португалија во период од 21.09.2021 до 05.10.2022. Наставникот Цветанка Ристиќ и учениците Теодор Јовановски, Борче Јованов, Леонид Атанасовски, Мелиса Садиковиќ и Наталиа Аргировска, беа учесници на мобилноста […]

Мобилност во Португалија Read More »