November 2022

Посета на Македонски Железници

Нашите ученици од машинска струка, образовен профил Машинско-енергетски техничар од трета година заедно со предметниот наставник Бобан Алексовски реализираа посета на Македонски Железници и следеа предавање во одделението за поправки на дребонг (струг, фреза, глодарка) машини. – Во следниот период ќе продолжат со реализирање на Учење преку работа во Макстил каде ќе го надополнат своето […]

Посета на Македонски Железници Read More »

Учење преку работа во Македонска Пошта

Реализираме учење преку работа! Нашите ученици од сообраќајна струка, образовен профил Техничар за транспорт и шпедиција од трета година, од почетокот на учебната година заедно со предметниот наставник Зоран Ѓорѓиевски реализираат учење преку работа во Македонска Пошта-Пошта 2., Компанијата ТОЗ МК Д.О.О.Е.Л бренд препознатлив во областа на училишен и канцеларски прибор и материјал, како и

Учење преку работа во Македонска Пошта Read More »

Посета на ,,Раде Кончар’’ -сервис

Денес беше направена едукативна посета во рамките на часовите Учење преку работа кај работодавач заедно со ученици од класот 4-5.Посетата беше реализирана со предметниот наставник Дејан Антоновски. Домаќин на оваа посета беше фирмата ,,Раде Кончар’’ сервис кој е еден од многуте партнери на нашето училиште.“Раде Кончар” сервис несебично ги отвори вратите за нашите ученици и

Посета на ,,Раде Кончар’’ -сервис Read More »

Scroll to Top