February 2023

Како ќе изгледаме во иднина - Слика 4

Како ќе изгледаме во блиска иднина?

Драги ученици, родители, почитувани колеги и другари, погледнете го ПТТ од “22 Век”! Најубавите средношколски денови поминете ги во најубавото и најмодерното средно училиште #wearetheteam Коментирајте на Facebook 🗨️

Известување за мартовска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученициво март 2023 година ке се одржи од31 март 2023 година (петок) во 11и30ч.Рокот за пријавување на испитите за оваа испитнасесија е од 1 март (среда) заклучно со10 март (петок).Испитните комисии ке бидат објавени на вебстраницата на училиштето во делот за вонредниученици и на огласната табла за …

Известување за мартовска сесија Read More »

Scroll to Top