April 2023

Известување за мајска испитна сесија 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученициво мај 2023 година ке се одржи од26 мај 2023 година (петок) во 11и30ч.Рокот за пријавување на испитите за оваа испитнасесија е од 2 мај (вторник) заклучно со10 мај (среда).Испитните комисии ке бидат објавени на вебстраницата на училиштето во делот за вонредниученици и на огласната табла за …

Известување за мајска испитна сесија 2023 Read More »

Дуално образование во сообраќајна струка

Предностите во дуалниот модел на образование во нашето училиште? Дуален модел на образование е двоен пристап на стекнување на знаења во училишната средина и стекнување практични вештини и компентенции на реално работно место. Дуалното образование овозможува средношколците да се насочат кон професии кои што се барани од компаниите/работодавачите со што на тој начин ќе се обезбеди потребен кадар на …

Дуално образование во сообраќајна струка Read More »

Scroll to Top