August 2023

СУГС „Владо Тасевски“ - Скопје

Информација за почеток на учебната 2023/2024 година

Почитувани ученици и родители, Во СУГС „Владо Тасевски“ – Скопје свечениот прием на учениците во прва година во учебната 2023/2024 г. ќе се одржи на 1.9.2023 година со почеток во 10.00 часот. Учениците да бидат присутни во училиштето во 9.45 часот. Учениците од трета  година првиот час ќе го имаат од 11 часот, а учениците […]

Информација за почеток на учебната 2023/2024 година Read More »

Scroll to Top