January 2024

Oбука„Современи педагошки пристапи за подобро стручно образование и образование на возрасни“.

Во рамки на проектот„Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на стручното образование и и образованието за возрасни“ на ден 17.1.2024 година во СУГС„Владо Тасевски“- Скопје се реализираше обуката„Современи педагошки пристапи за подобро стручно образование и образование на возрасни“. https://sugsvladotasevski.edu.mk/wp-content/uploads/2024/01/Обука-Современи-педагошки-пристапи.mp4

Oбука„Современи педагошки пристапи за подобро стручно образование и образование на возрасни“. Read More »

Известување за февруарска испитна сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученициво февруари 2024 година ке се одржи од 23февруари 2024 година (петок) во 11и30ч.Рокот за пријавување на испитите за оваа сесијае од 1 февруари (четврток) заклучно со 9 февруари(петок).Испитните комисии ке бидат објавени на вебстраницата на училиштето во делот за вонредниученици и на огласната табла за вонредни

Известување за февруарска испитна сесија Read More »

Scroll to Top