Известувања за вонредни ученици

Известување за јунска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученициво јуни 2023 година ке се одржи од30 јуни 2023 година (петок) во 9и30ч.Рокот за пријавување на испитите за оваа испитнасесија е од 1 јуни (четврток) заклучно со12 јуни (понеделник).Испитните комисии ке бидат објавени на вебстраницата на училиштето во делот за вонредниученици и на огласната табла за …

Известување за јунска сесија Read More »

Известување за мајска испитна сесија 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученициво мај 2023 година ке се одржи од26 мај 2023 година (петок) во 11и30ч.Рокот за пријавување на испитите за оваа испитнасесија е од 2 мај (вторник) заклучно со10 мај (среда).Испитните комисии ке бидат објавени на вебстраницата на училиштето во делот за вонредниученици и на огласната табла за …

Известување за мајска испитна сесија 2023 Read More »

Известување за априлска испитна сесија 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во април 2023 година ке се одржи од 28 април 2023 година (петок) во 11и30ч. Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 3 април (понеделник) заклучно со 11 април (вторник). Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот …

Известување за априлска испитна сесија 2023 Read More »

Известување за мартовска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученициво март 2023 година ке се одржи од31 март 2023 година (петок) во 11и30ч.Рокот за пријавување на испитите за оваа испитнасесија е од 1 март (среда) заклучно со10 март (петок).Испитните комисии ке бидат објавени на вебстраницата на училиштето во делот за вонредниученици и на огласната табла за …

Известување за мартовска сесија Read More »

Scroll to Top