Известувања за вонредни ученици

Известување за завршен испит и државна матура

Секој вонреден ученик кој во 2024 година ќе полага завршен испит или државна матура иститемора да ги пријави.Пријавувањето се врши на образец за пријавување каде што се пополнуваат потребнитеинформации во зависност од тоа што се пријавува, државна матура или завршен испит.Пријавувањето на испитите од стручниот премет (пакети), македонски јазик и литература ипроектна задача се врши …

Известување за завршен испит и државна матура Read More »

Известување за декемвриска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученициво декември 2023 година ке се одржи од 22декември 2023 година (петок) во 11и30ч.Рокот за пријавување на испитите за оваа сесијае од 1 декември (петок) заклучно со 8 декември(петок).Испитните комисии ке бидат објавени на вебстраницата на училиштето во делот за вонредниученици и на огласната табла за вонредни …

Известување за декемвриска сесија Read More »

Известување за ноемвриска сесија 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ Ноемвриската сесија за полагање на испити за вонредни ученици ке сеодржи од 24 ноември 2023 година (петок) од 11 и 30 часот.Испитите за истата може да се пријават од 01 ноември (среда) до 09 ноември(четврток) во училиштето.Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето воделот за вонредни ученици и на огласната табла …

Известување за ноемвриска сесија 2023 Read More »

Известување за октомвриска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученициво октомври 2023 година ке се одржи од 27октомври 2023 година (петок) во 11и30ч.Рокот за пријавување на испитите за оваа сесијае од 2 октомври (понеделник) заклучно со 10октомври (вторник).Испитните комисии ке бидат објавени на вебстраницата на училиштето во делот за вонредниученици и на огласната табла за вонредни …

Известување за октомвриска сесија Read More »

Известување за августовска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученициво август 2023 година ке се одржи од 01 септемви2023 година (петок) во 11и30ч.Рокот за пријавување на испитите за овааиспитна поради годишните одмори е од 14 август(понеделник) заклучно со 21 август (понеделник).Испитните комисии ке бидат објавени на вебстраницата на училиштето во делот за вонредниученици и на огласната …

Известување за августовска сесија Read More »

Известување за матура на вондредни ученици

Секој вонреден ученик кој завршил со полагање наиспити од IV година од било која струка во јунскаиспитна сесија за вонредни ученици во 2023 годинаможе да пријави завршен испит или државна матураво августовски испитен рок со пополнување напријави и доставување на уплатница кај наставникотЕлена Каровска 072 215 827 од 30 јуни до 6 јули 2023година. ВАЖНО …

Известување за матура на вондредни ученици Read More »

Известување за јунска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученициво јуни 2023 година ке се одржи од30 јуни 2023 година (петок) во 9и30ч.Рокот за пријавување на испитите за оваа испитнасесија е од 1 јуни (четврток) заклучно со12 јуни (понеделник).Испитните комисии ке бидат објавени на вебстраницата на училиштето во делот за вонредниученици и на огласната табла за …

Известување за јунска сесија Read More »

Известување за мајска испитна сесија 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученициво мај 2023 година ке се одржи од26 мај 2023 година (петок) во 11и30ч.Рокот за пријавување на испитите за оваа испитнасесија е од 2 мај (вторник) заклучно со10 мај (среда).Испитните комисии ке бидат објавени на вебстраницата на училиштето во делот за вонредниученици и на огласната табла за …

Известување за мајска испитна сесија 2023 Read More »

Известување за априлска испитна сесија 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во април 2023 година ке се одржи од 28 април 2023 година (петок) во 11и30ч. Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 3 април (понеделник) заклучно со 11 април (вторник). Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот …

Известување за априлска испитна сесија 2023 Read More »

Известување за мартовска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученициво март 2023 година ке се одржи од31 март 2023 година (петок) во 11и30ч.Рокот за пријавување на испитите за оваа испитнасесија е од 1 март (среда) заклучно со10 март (петок).Испитните комисии ке бидат објавени на вебстраницата на училиштето во делот за вонредниученици и на огласната табла за …

Известување за мартовска сесија Read More »

Scroll to Top