Учење преку работа

Посета на ЈП Национална радиодифузија - Слика

Посета на ЈП Национална радиодифузија

Посета на ЈП Национална радиодифузија. На 05.12.2023 наставниците Ана Николовска и Светлана Николовска со група ученици од електротехничка струка, во рамките на предметот Учење преку работа, беа во еднодневна посета на ЈП Национална радиодифузија. Одговорните лица од претпријатието на учениците им ги презентираа уредите и им го објаснија начинот на кој се врши пренос, емитување и

Посета на ЈП Национална радиодифузија Read More »

Учење преку работа, Машинска струка - Слика

Учење преку работа – Машинска струка

Вака изгледаат часовите по предметот учење преку работа за учениците од машинска струка! Благодарност до менторите од компанијата Каз груп кои несебично го пренесуваат своето знаење и искуство со нашите момци.          – KAZ Group: „Нашите ученици на пракса даваме се од себе и сакаме да ги мотивираме младите студенти да се приклучат на нашата

Учење преку работа – Машинска струка Read More »

Посета на Музеј на македонски железници - Слика

Посета на Музеј на македонски железници

Во рамките на предметот учење преку работа, заедно со учениците од 2-10 и 3-10 и наставниците Зоран Ѓорѓиевски и Дејан Стојчевски, денес го посетивме музејот на македонските железници. Прекрасни реквизити и споделување историски податоци за нашата железница. Коментирајте на Facebook 🗨️

Посета на Музеј на македонски железници Read More »

Дуално образование во сообраќајна струка

Предностите во дуалниот модел на образование во нашето училиште? Дуален модел на образование е двоен пристап на стекнување на знаења во училишната средина и стекнување практични вештини и компентенции на реално работно место. Дуалното образование овозможува средношколците да се насочат кон професии кои што се барани од компаниите/работодавачите со што на тој начин ќе се обезбеди потребен кадар на

Дуално образование во сообраќајна струка Read More »

Посета на компанијата LeksElektrik

Денешниот ден ученици од електро струка беа во посета на компанијата LeksElektrik, со која посета го означивме и почетокот на соработката, дел од нашите ученици ќе бидат практиканти во оваа компанија Коментирајте на Facebook 🗨️

Посета на компанијата LeksElektrik Read More »

Посета на Македонски Железници

Нашите ученици од машинска струка, образовен профил Машинско-енергетски техничар од трета година заедно со предметниот наставник Бобан Алексовски реализираа посета на Македонски Железници и следеа предавање во одделението за поправки на дребонг (струг, фреза, глодарка) машини. – Во следниот период ќе продолжат со реализирање на Учење преку работа во Макстил каде ќе го надополнат своето

Посета на Македонски Железници Read More »

Учење преку работа во Македонска Пошта

Реализираме учење преку работа! Нашите ученици од сообраќајна струка, образовен профил Техничар за транспорт и шпедиција од трета година, од почетокот на учебната година заедно со предметниот наставник Зоран Ѓорѓиевски реализираат учење преку работа во Македонска Пошта-Пошта 2., Компанијата ТОЗ МК Д.О.О.Е.Л бренд препознатлив во областа на училишен и канцеларски прибор и материјал, како и

Учење преку работа во Македонска Пошта Read More »

Посета на ,,Раде Кончар’’ -сервис

Денес беше направена едукативна посета во рамките на часовите Учење преку работа кај работодавач заедно со ученици од класот 4-5.Посетата беше реализирана со предметниот наставник Дејан Антоновски. Домаќин на оваа посета беше фирмата ,,Раде Кончар’’ сервис кој е еден од многуте партнери на нашето училиште.“Раде Кончар” сервис несебично ги отвори вратите за нашите ученици и

Посета на ,,Раде Кончар’’ -сервис Read More »

Мобилност во Португалија

Пет ученика и еден наставник од електротехничка и машинска струка од СУГС „Владо Тасевски“, Скопје имаа можност да патуваат на практична работа во компании во Повоа де Варзим, Португалија во период од 21.09.2021 до 05.10.2022. Наставникот Цветанка Ристиќ и учениците Теодор Јовановски, Борче Јованов, Леонид Атанасовски, Мелиса Садиковиќ и Наталиа Аргировска, беа учесници на мобилноста

Мобилност во Португалија Read More »

Scroll to Top