Oбука„Современи педагошки пристапи за подобро стручно образование и образование на возрасни“.

Во рамки на проектот„Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на стручното образование и и образованието за возрасни“ на ден 17.1.2024 година во СУГС„Владо Тасевски“- Скопје се реализираше обуката„Современи педагошки пристапи за подобро стручно образование и образование на возрасни“.

Scroll to Top