СУГС „Владо Тасевски“ - Скопје

Исчекување на нашиот јубилеен 65-ти патронен празник!

👉 Годините се само бројки! Ние решивме времето да го мериме со спомени, со бројот на нови пријатели и убавините што ги создаваме за генерациите што доаѓаат по нас. 🫶 ♾️ Во исчекување на 65-ката од нашето постоење! ✍️ Запишете го датумот 19.3.2024, 18:30h МКЦ! https://sugsvladotasevski.edu.mk/wp-content/uploads/2024/03/432930085_1587636138728840_4982240245891441592_n.mp4 Коментирајте на Facebook 🗨️

Исчекување на нашиот јубилеен 65-ти патронен празник! Read More »