wecontinuetoimprove

Реализирана посета на ЕСМ - Слика

Реализирана посета на ЕСМ

Реализирана посета на ЕСМ, подружница КОГЕЛ по програмата за машинско-енергетски техничар од четврта година. Учениците од класовите 4-7 и 4-8 под водство на наставниците Рајна Каевска, Елена Лентиќ и Симона Богоевска се запознаа со процесот на производство на електрична енергија во гасна електрана. Вишокот на вода се користи за топлификациските системи на околните населби, а […]

Реализирана посета на ЕСМ Read More »

Успешни проекти на програмата Еразмус+

Не е случајно тоа што сме училиште кое е репрезент за добри практики кои придонесуваат за успешни #erasmus+ проекти.„Луѓе, пишувајте проекти!“ Претставени успешните македонски приказни на програмата Еразмус+ Коментирајте на Facebook 🗨️

Успешни проекти на програмата Еразмус+ Read More »

Училишен ходник - Слика

We are the team!

#wearetheteam Jeton Shaqiri:- „Sot e prezentoj:Shkollën e mesme të Qytetit të Shkupit “Vllado Tasevski”Në këtë vit shkollor 2023/2024 në 39 paralele mësojnë 930 nxënës.Mësimi vijon në gjuhën maqedonase dhe shqipe.Nxënësit mësojnë në këto drejtime:1.Komunikacion- transport dhe shpedicion- komunikacioni hekurudhor2. Elektroteknikë- telekomunikacion- teknikë kompjuterike dhe automatikë3.Maqineri-teknik i maqinerisë energjetike-teknik për prodhimin e makinerive-instalues i ngrohjeve dhe

We are the team! Read More »

Scroll to Top