Ново катче во нашиот училишен двор

Секогаш се трудиме да направиме подобра верзија од тоа што сме! Уредивме ново катче во нашиот училишен двор. Коментирајте на Facebook 🗨️