Завршни сметки

Завршни сметки за 2023 година

Баланс на состојба 1

Баланс на состојба 2

Баланс на состојба 3

Баланс на состојба 4

Баланс на состојба 5

Исто така видете и: За нас, Патрон, Историјат, Ресурси, Кодекс

Scroll to Top