Посета на Македонски Железници

Нашите ученици од машинска струка, образовен профил Машинско-енергетски техничар од трета година заедно со предметниот наставник Бобан Алексовски реализираа посета на Македонски Железници и следеа предавање во одделението за поправки на дребонг (струг, фреза, глодарка) машини. 🧰

– Во следниот период ќе продолжат со реализирање на Учење преку работа во Макстил каде ќе го надополнат своето знаење од областа на производството на челик и топловалани дебели лимови.

Scroll to Top