Резултати уписи

СУГС „Владо Тасевски“ - Скопје

Прелиминарни резултати- прво пријавување

Почитувани родители и ученици ви ги објавуваме прелиминарните резултати од уписи во средно училиште СУГС „ Владо Тасевски“- Скопје од прво пријавување. Сите примени ученици потребно е да ги достават документите заедно со испечатена електронска пријава во училиштето во следните термини : 22.6.2023   од 12.00 до 19.00 часот 23.6.2023   од 7.00 до 19.00 часот Сообраќајна

Прелиминарни резултати- прво пријавување Read More »

Scroll to Top